LỜI CĂN DẶN CỦA THẦY

 1. Khi mình thành công bất kỳ việc gì cũng đừng tự hào, vì theo nhân quả,
  tự hào điều gì, sau đó sẽ mất điều đó luôn.
  Ví dụ, tự hào mình đẹp, hoặc tài giỏi, một khoảng thời gian nào đó sẽ hết
  đẹp, hết tài giỏi.
 2. Khi thành công điều gì chớ khởi tâm kiêu mạn, thầm cho là tài giỏi hơn
  người đó chính là hành động tự đốt Phước của mình.
  Do vậy để giữ Phước thì chớ kiêu mạn, coi thường người khác.
  Người có tâm coi thường, khinh rẻ người khác là người tự chuốc lấy thất
  bại trong trường đời.
 3. Đối với người tu, là luôn luôn kiểm soát tâm mình để sửa chữa, khắc
  phục lỗi lầm của mình, để khi nhìn bên ngoài không còn lời nói, không còn
  cử chỉ sai lầm, sống hoà hợp thân thiện với mọi người, được rất nhiều người
  khen ngợi, ngưỡng mộ… thì hãy cẩn thận trước lời khen của mọi người.
  Lời khen của mọi người là tốt, nhận lời khen, cảm ơn lời khen rất chân
  thành, xong đừng vui sướng trước lời khen đó, mà phải buông luôn, không
  chấp giữ lời khen để ngấm ngầm vui sướng.
  Bởi vì: Khi khởi tâm vui sướng trước lời khen của mọi người, bản ngã sẽ
  lớn mạnh, làm hao tổn công Đức tu tập, đường tu sẽ bị chặn lại.
  Đối với người không tu, chưa biết phật pháp, khi được khen quá sung
  sướng cũng tăng cái tôi, tăng kiêu mạn, sẽ làm tổn Phước cực kỳ. Với người
  có trí tuệ, họ không thích khen, không thích phô trương là vì lẽ đó.
  Cuộc sống kín đáo âm thầm sẽ cho con người có thêm sức mạnh để chiến
  thắng trong đường đời!
  Phật Quang
  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Namo Buddhaya
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s