QUAN TRỌNG LÀ LÀM ĐƯỢC ĐẾN CÙNG

… Mỗi ngày học bình lặng một chút, học buông xả một chút.
Như nước chảy qua vạn năm đến đá cũng phải mòn.
Huống chi lòng người còn mềm hơn sỏi đá.
Biết được mình đang ở đâu rất quan trọng, và biết được mình đang hướng
đến điều gì, còn quan trọng hơn nữa.
Chúng ta cứ bước những bước nhỏ và chắc chắn, trên con đường học hỏi
và sửa chữa. Quan trọng không phải lâu hay mau. Quan trọng là bạn làm
được đến cùng, không để lỡ mục đích và hướng đi bạn đã lựa chọn.
Nhân quả sẽ không bỏ rơi ai bao giờ.
Có gieo hạt, có chăm sóc hết lòng, hẳn sẽ mọc lên cây bạn đã gieo, kết quả
mà bạn hướng tới.
Vậy nên nếu thấy một ngày trôi qua thanh thản là biết rằng một ngày
không vô nghĩa. Một ngày có chút sóng gió thì cũng hiểu đây là cơ hội cho
mình học hỏi.
Dù trần cảnh có ra sao, tâm không còn dao động.
Đó mới là gốc rễ lâu dài.
Hơi thở nhẹ
Namo Buddhaya

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s