LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY


Những sợi chỉ nhỏ, mong manh mong manh, bện lại với nhau thành sợi
dây to, rồi không một đôi tay nào có thể bứt được nữa.
Những nỗi buồn mong manh mong manh, như khói như sương, giữ mãi
trong lòng, tâm cố chấp bện chúng vào nhau, thành nỗi buồn rất rộng; tâm
không buông bỏ nối chúng lại, thành nỗi buồn rất dài, rồi không còn đủ sức
nhấc lên để đặt xuống, không còn đủ sức để đi qua.
Người đời sợ nỗi buồn to nhưng không chịu buông bỏ những nỗi buồn
nhỏ nhặt, sợ nỗi buồn dài dằng dặc nhưng ngày ngày vẫn đem những nỗi
buồn không đáng nối chúng lại với nhau.
Người đời thích hạnh phúc bền vững nhưng lại không chịu chắt chiu gom
góp những hạnh phúc giản dị bé nhỏ thường ngày.
Sợi dây lớn lên bằng cách nào, theo ngược lại là cách làm cho nó bé lại.
Sợi dây dài ra bằng cách nào, theo ngược lại là cách làm cho ngắn lại.
Thành, không phải chuyện của một sớm đã thành; hoại, không phải
chuyện của một chiều đã hoại.
Không phải chỉ một bước chân đã đến được gần, không phải chỉ một bước
chân đã đi thật xa.
Núi.14.3.2022.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s