HÃY CHĂM SÓC THÂN TÂM MÌNH NHƯ CHĂM SÓC VƯỜN CÂY

Chúng ta quan sát để thấy rõ, khi mùa nắng nóng, chúng ta không thấy
cỏ mọc, nhưng khi có một hai trận mưa đầu mùa là đủ thứ các loại cỏ dại
đua nhau mọc xanh mướt.
Cỏ dại chẳng ai trồng, chẳng ai chăm, chẳng ai tưới tẩm hay bón phân gì,
nhưng sao nó cứ mọc tràn lan xanh tốt.
Còn cây ngon quả ngọt, hoa thơm… thì ươm trồng, chăm bón, tưới tẩm
mỗi ngày mà vẫn khó xanh tươi.
Con người chúng ta cũng vậy, điều ác, điều xấu chẳng ai dạy, chẳng ai
khuyên nhưng lại tồn tại và phát triển khắp nơi trong Tâm và trong mỗi gia
đình xã hội.
Còn điều tốt, điều hay, điều lành, thì gia đình dạy, trường học dạy, tôn
giáo dạy. … thì có mấy ai làm được.
Bởi vậy trong Tâm của mỗi chúng ta, các hạt giống xấu ác, bất thiện rất
dễ dàng sinh khởi và phát triển trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần một chút thuận
duyên là biết bao nhiêu tâm bất thiện sinh khởi như cỏ dại gặp mưa.
Ngược lại những Tâm tốt, như bố thí, cúng dường, tha thứ, kham nhẫn,
vô tham, vô sân, giữ giới, chánh niệm,. …. thì cho dù có tu học mỗi ngày,
hướng dẫn mỗi ngày, chăm bón mỗi ngày, mà nó vẫn khó phát triển ,khó
sinh sống, có khi không mọc nổi, đôi khi cũng chẳng thấy nảy mầm,như hạt
giống gặp phải mãnh đất khô cứng.
Chúng ta hãy cố gắng chăm bón Tâm của chúng ta mỗi ngày.
Sống trong môi trường tốt
Được tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chánh
Là Phước Đức lớn nhất.

Có học có nghề hay
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là Phước Đức lớn nhất.
Vì làm ác cũng là một thói quen
Làm thiện cũng là một thói quen
Siêng năng cũng là một thói quen
Biếng nhác cũng là một thói quen.


Hãy tập cho mình những thói quen tốt, thói quen thiện lành, sau một thời
gian nó sẽ che lấp và lấn át tâm bất thiện, tâm xấu ác. Cũng như khi chúng
ta trồng cây tỉa hạt, lúc còn nhỏ nó vẫn bị cỏ dại lấn át và mọc khắp nơi,
nhưng sau một thời gian, chúng ta làm cỏ, chăm bón tươi tẩm…, cây được
lớn lên và cành lá xum xuê, thì lúc này cỏ không còn cơ hội để mọc nữa, vì
nó đã bị cây trồng che kín và lấn át, lúc này ta mới có thể thu hoặch hoa thơm
quả ngọt.
Chúng ta thường xuyên làm thiện, như bố thí, cúng dường, nghe pháp,
hành thiền, niệm tưởng ân Đức Phật. … sau một thời gian miên mật chúng
ta sẽ thấy Tâm mình tốt hơn, các Tâm bất thiện, xấu ác sẽ dần dần tiêu mòn
và yếu ớt. Chúng ta sẽ thấy một cuộc sống an vui hạnh phúc.
Giới Định Tuệ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s