MỘT MÌNH VÀ CÔ ĐƠN

Sống một mình mới thực sự là phép màu vĩ đại nhất. Nhu cầu của bạn về
người khác đã biến mất. Bạn không có khoảng trống nào, bạn không thiếu
cái gì, bạn không có khiếm khuyết nào – bạn đơn giản hạnh phúc với chính
bản thân mình. Bạn không cần cái gì cả, phúc lạc của bạn là vô điều kiện.
Vâng, nó là phép màu vĩ đại nhất trên thế giới!!
Có khác biệt rất lớn giữa cô đơn và một mình. Khi bạn cô đơn bạn nghĩ
tới người khác, bạn thiếu người khác. Cô đơn là trạng thái tiêu cực. Bạn cảm
thấy rằng nếu như người khác có đó thì sẽ tốt hơn – bạn của bạn, vợ bạn, mẹ
bạn, người yêu của bạn, chồng bạn. Nếu người khác có mặt thì thật là tốt,
nhưng họ lại không có đó.
Cô đơn là sự thiếu vắng người khác. Một mình là sự hiện diện của bản
thân mình. Một mình rất tích cực. Nó là sự hiện diện, sự hiện diện tràn ngập.
Bạn tràn đầy hiện diện tới mức bạn có thể rót đầy toàn thể vũ trụ bằng sự
hiện diện của mình và không có nhu cầu về bất kỳ ai.
Điều này không có nghĩa là người biết sống một mình không có khả năng
sống với người khác. Thực tế chỉ người đó mới có khả năng sống tốt cùng
với người khác. Bởi vì người đó có khả năng ở với chính mình nên người đó
trở nên có khả năng ở với người khác.
Nếu bạn không có khả năng ở cùng bản thân mình, làm sao bạn có thể có
khả năng ở cùng người khác được? Ngay cả với bản thân mình mà bạn còn
không có khả năng sống trong tình yêu sâu sắc, trong vui sướng – thì làm
sao bạn có thể sống cùng người khác được?
Người hạnh phúc với bản thân mình thì tràn đầy tình yêu, tuôn chảy.
Người đó không cần tình yêu của người khác, do đó người đó có thể cho.
Khi bạn đang thiếu thốn, làm sao bạn có thể cho được? Bạn là kẻ ăn mày.

Và khi bạn có thể cho, nhiều tình yêu lại tới với bạn. Đó là sự đáp ứng, sự
đáp ứng tự nhiên. Bài học thứ nhất của tình yêu là học cách ở một mình.
Hãy thử điều đó đi, để có cảm giác ấy. Thỉnh thoảng hãy ngồi một mình.
Hãy thử mà xem. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy cô đơn thế thì cái gì đó còn
thiếu trong con người bạn, thế thì bạn vẫn chưa có khả năng hiểu mình là ai.
Bạn đã trở nên quá quen với ý tưởng về người khác đã trở thành thâm
căn cố đế, nó đã trở thành thói quen máy móc, nên khi bạn bỏ lỡ nó, bạn cảm
thấy mình trống rỗng, cô đơn, rơi vào trong vực thẳm. Nhưng nếu bạn cho
phép và cứ rơi vào trong vực thẳm đó, chẳng mấy chốc bạn sẽ nhận ra vực
thẳm này đã biến mất, và cùng với vực thẳm đó tất cả mọi gắn bó ảo tưởng
đã biến mất. Thế thì phép màu vĩ đại nhất xảy ra – rằng bạn đơn giản hạnh
phúc chẳng bởi lý do nào cả.
Hãy nhớ, khi hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào người khác, thì bất hạnh
của bạn cũng sẽ phụ thuộc vào người khác. Nếu bạn hạnh phúc bởi vì người
đàn bà yêu bạn, bạn sẽ trở nên bất hạnh nếu cô ấy không yêu bạn. Nếu bạn
hạnh phúc vì một lý do nào đó, vì một cái gì đó, thế thì một ngày khi lý do
đó không còn đó nữa, bạn sẽ trở nên bất hạnh.
Phụ thuộc vào người khác là phụ thuộc thôi – nó là sự tù túng, nó là sự
phụ thuộc, và chúng ta không bao giờ có thể cảm thấy thực sự phúc lạc được.
Hạnh phúc của bạn đơn giản là của riêng bạn, bạn không vay mượn nó từ
bất kỳ ai. Thì không ai có thể lấy được nó.
~Jiddu Krishnamurti.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s