BIẾN VẾT THƯƠNG THÀNH SỰ HIỂU BIẾT

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ cất vết thương vào lời nói,
nên ai cũng biết; có người cất vết thương vào im lặng, nên không ai hay; có
người giấu vết thương nơi đáy mắt, có kẻ lại giấu vết thương trong nụ cười.
Bên trong ai cũng có một vài vết thương, nhưng những giọt nước mắt
thấm ra từ vết thương của mỗi người lại khác nhau, có kẻ tràn qua khoé mắt;
có người thấm ngược vào trong.
Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một
sự hiểu biết, có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân sinh ra
một vết thương mới đau hơn.
Mỗi vết thương lành lại sẽ trở thành một sự hiểu biết, biết nguyên nhân
vết thương đã được sinh ra, biết cách làm vết thương lành lại, biết làm thế
nào để vết thương tương tự không còn xuất hiện trong lòng mình vào ngày
mai nữa, và biết cách để không gây ra vết thương trong lòng người khác.
Mỗi viên ngọc trai chính là cách một con trai biển kể cho con người nghe
cách chúng đã biến một vết thương trong lòng mình thành ngọc, và mỗi khối
trầm hương chính là cách cây dó bầu kể cho thế gian nghe cách chúng đã
biến vết thương trong lòng mình thành trầm.
Con người khi vừa sinh ra đã mang sẵn bên trong mình những vết
thương, vết thương chung của loài người, và từng ngày chúng ta sống chính
là cách ta cho nhân gian nhìn thấy chúng ta đã biến vết thương bên trong
mình thành điều gì.
Mong người luôn an.
Vô Thường.
Núi 19.3.2023
Om Mani Padme Hum

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s