THÔNG MINH VÀ TRÍ HUỆ

Khác biệt cảnh giới giữa người Thông Minh và bậc Trí Huệ.
Thông minh là năng lực của con người, còn trí huệ là cảnh giới của tâm
hồn. Người thông minh tâm nặng chuyện được mất; người trí huệ có thể
xem nhẹ, xả bỏ.
Người thông minh không dễ để mình bị thiệt; người có thể chịu thiệt là
người trí huệ.
Người thông minh biết bản thân làm được gì, còn người trí huệ biết bản
thân không làm được điều gì.
Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ để “ra tay”, còn
người trí huệ biết khi nào nên buông tay. Bởi thế cầm lên được là thông
minh, còn bỏ xuống được là trí huệ.
Người thông minh biết thể hiện thế mạnh của mình, bộc lộ hết tài năng,
còn người trí huệ khiêm nhường, không bộc lộ tài năng, thậm chí vẻ ngoài
biểu hiện ra giống như một người khờ khạo.
Người thông minh muốn thay đổi người để người khác làm theo ý mình,
còn người trí huệ thường thuận theo tự nhiên.
Thông minh có được nhiều tri thức hơn, còn trí huệ khiến người ta có văn
hóa. Người tri thức càng nhiều thì càng thông minh, còn văn hóa càng nhiều
thì càng trí huệ.
Thông minh dựa vào tai và mắt, ‘tai thính mắt tinh’, còn trí huệ phụ thuộc
vào tâm hồn, tức “tuệ do tâm sinh”.
Thông minh có thể đem đến tiền tài và quyền lực; trí huệ có thể đem đến
niềm vui.
Người thông minh dễ thành công; người trí huệ sớm viên mãn.
Thông minh là bản tính trời sinh, còn trí huệ do tu dưỡng mà thành.
Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi
phiền muộn thì cần có trí huệ.
SƯU TẦM

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s