TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN


(Kính Trọng Lẫn Nhau Như Lúc Mới Gặp)
Mới gặp nhau lần đầu thì cái gì cũng đáng quý đáng thương hết.
Nhưng sống với nhau va chạm nhau mỗi ngày mà vẫn giữ được sự tôn
kính và lòng chân thật với nhau mới là điều quan trọng.
Cái hình dáng bên ngoài quá đẹp làm cho con người ta quên mất cái bên
trong.
Chỉ có giới hạnh và phạm hạnh mới làm cho con người ta tôn kính và
chân thật với nhau …
Nếu không có giới hạnh và phạm hạnh thì cho dù chúng ta có làm gì nói
gì cũng bởi tham sân si dẫn dắt, nên dễ sanh ra bất kính và hết quý trọng lẫn
nhau.
Đức Phật là người nói sao làm vậy. Làm sao nói vậy.
Dù Ngài ở một mình hay trước hội chúng thì cũng vẫn như thế chẳng có
gì khác nhau. Dù là kẻ xấu hay người tốt, kẻ giàu hay kẻ nghèo thì Đức Phật
vẫn bình đẳng như nhau. Cho nên chúng ta tôn kính Đức Phật trọn đời.
Ngày mới chúc tất cả những người hữu duyên an vui, hạnh phúc.
Sadhu! Sadhu! Lành thay
Giới Định Tuệ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s