10 CÂU NÓI GIÚP BẠN MẠNH MẼ TRƯỚC VÔ VÀN KHÓ KHĂN

 1. Cuộc sống thu lại hoặc mở rộng tỷ lệ thuận với lòng can đảm – Anais
  Nin
 2. Chính nghị lực kéo ta dậy khỏi giường, sự tận tụy thôi thúc ta hành
  động, và kỷ luật khiến ta bền bỉ đi hết đường – Zig Ziglar.
 3. Khi mới chỉ nghe nói, bạn sẽ dần quên. Khi được tận mắt thấy, bạn sẽ
  ghi nhớ. Chỉ khi tận tay làm, bạn mới thực sự hiểu – Michael E. Gerbe
 4. Phát hiện vấn đề luôn quan trọng hơn giải quyết vấn đề, viết ra vấn đề
  là bạn đã giải quyết được nó một nửa – Rudyard Kipling.
 5. Đến với nhau là một sự khởi đầu. Giữ được nhau là sự tiến triển. Làm
  việc cùng nhau là sự thành công – Henry Ford.
 6. Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ
  ai xin thì được; ai tìm thì gặp; và ai gõ thì cửa sẽ được mở – Kinh Thánh –
  Ma-thi-ơ
 7. Để vượt qua khó khăn không nhất thiết anh phải có phản xạ của tay
  đua F1, hay cơ bắp của Hercules, hay trí não của Einstein, đơn giản anh chỉ
  cần biết điều gì nên làm – Anthony Greenbank.
 8. Người hạnh phúc không phải là người được may mắn sống trong hoàn
  cảnh thuận lợi, mà là người có thái độ sống tốt trong mọi hoàn cảnh – Hugh
  Malcolm Downs (1921-2020).
 9. Chúng ta càng hào phóng, chúng ta càng vui vẻ. Chúng ta càng hợp
  tác, chúng ta càng có giá trị. Chúng ta càng nhiệt tình, chúng ta càng có năng
  suất. Chúng ta càng sẵn lòng phụng sự, chúng ta càng thịnh vượng – William
  Arthur Ward.
 10. Bắt đầu từ nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn
  có thể – Arthur Ashe.
  Sưu tầm.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s