ĐỂ NGÀY SAU KHÔNG HỐI TIẾC


Cuộc đời mà, làm gì có đúng sai một cách tuyệt đối?
Đời sống này có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng cũng
có những thứ mà bản thân rất muốn giữ gìn mà cũng không tài nào giữ được.
Bây giờ ta có thể là một điều gì đó rất đặc biệt trong lòng một ai đó, không
có nghĩa là ngày mai cũng vậy.
Hôm nay ta có tất cả nhưng không có nghĩa sau này cũng thế. Cuộc sống
này thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng dù gì chăng nữa cũng nên
chọn cách sống tử tế. Chân thành và thật lòng chưa chắc sẽ có kết quả tốt,
nhưng chân thành và thật lòng thì sẽ không bao giờ phải hối tiếc về sau.
Chúng ta sống mục đích cuối cùng là không luyến tiếc ray rứt điều gì,
chứ không phải tích trữ thật nhiều rồi lo sợ cuộc đời sẽ lấy đi.
Làm người tốt cũng vậy, không phải để ai đó mang ơn hay mắc nợ mình.
Làm người tử tế chỉ́ cốt là không để lương tâm tự dày vò. Đừng nghĩ mình
đối xử tốt với một người, họ sẽ tử tế và mang ơn suốt đời với mình. Ta chọn
cách sống tử tế để tâm mình nhẹ nhõm, chứ không phải tốt bụng để trông
chờ vào phước lành từ người khác.
Cuộc đời mà làm gì có cái gọi là hoàn hảo.
Một mảnh trăng khuyết chưa tròn nhưng vẫn có cái đẹp của nó, phải
không? Vậy chỉ cần biết là sống sao để không nuối tiếc. Muốn như vậy trước
hết hãy sống trọn vẹn với thực tại, bớt tâm mong cầu. ”Quá khứ không truy
tìm, tương lai không ước vọng”.
Thực tại, dù không đẹp như lòng ta mong đợi , nhưng nếu lúc nào ta cũng
chối bỏ nó thì dẫu kiếp người có kéo dài cho đến mấy đi nữa…. cũng chỉ là
sống trong mộng ảo mà thôi!!
Tiếng Lòng
Dharamsala India 2017
Namo Buddhaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s