SỐNG CẢM NHẬN TỪNG KHOẢNH KHẮC HIỆN TẠI


Thế gian này không có thứ gì vĩnh viễn thuộc về bạn, bao gồm những
người bạn yêu thương, con cái khi trưởng thành và cả tài sản của bạn nữa.
Cơ thể của bạn, cuối cùng cũng trở về với cát bụi thôi.
Vốn dĩ, vạn vật trên thế gian này, chúng ta chỉ có quyền sử dụng chứ
không thể sở hữu vĩnh viễn.
Tất cả chúng, là thế gian đã cho ta mượn, chúng đến rồi sẽ đi, cố chấp giữ
lấy cũng khó. Vốn dĩ, vạn vật trên thế gian này, chúng ta chỉ có quyền sử
dụng chứ không thể sở hữu vĩnh viễn. Tất cả chúng, là thế gian đã cho ta
mượn, chúng đến rồi sẽ đi, cố chấp giữ lấy cũng không giữ được.
Đời người giống như khách qua đường, khi đến, không phải ai chờ mà tự
động đến, khi đi, chẳng phải ai đợi mà tự đông đi . Vậy nên, điều quan trọng
nhất là cần phải biết Sống và cảm nhận từng khoảnh khắc ở hiện tại..!

 • Hãy cảm tạ, khi gặp những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào
  thì bạn không có kinh nghiệm sống, và nghị lực để thắng mọi khó khăn trong
  cuộc sống.
 • Hãy cảm tạ, về những lỗi lầm bạn đang có. Vì nếu không có lỗi lầm thì
  bạn dễ tự mãn, và biết bình tâm lắng nghe để sống hài hòa, vui vẻ như hôm
  nay.
 • Hãy cảm tạ, những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn mệt mỏi là đang phục
  vụ gia đình và tha nhân rất nhiều.
 • Thật là dễ dàng để cảm tạ và vui mừng những lúc gặp may mắn cũng
  như khi khó khăn, khổ cực. Vì nó tạo cho bạn thành con người có nghị lực
  và bản lãnh, để sống một cuộc đời thật bình an và hạnh phúc.
  Tiếng Lòng
  Namo Buddhaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s