MƯỜI KHÁI NIỆM SỐNG NÊN BIẾT


Từ những kinh nghiệm quý báu của tiền nhân, nếu ta biết học hỏi, đối
chiếu và thực hành thì có thể đạt được những kết quả tốt đẹp.

 1. Làm người:
  Đối với người trên mà cung kính, đối với người bên dưới không cao ngạo,
  ấy là LỄ.
 2. Làm việc:
  Đối với việc lớn mà không hồ đồ, việc nhỏ mà không so đo thì là TRÍ TUỆ.
 3. Đối với lợi:
  Nếu như có thể cầm được 6 phần, nhưng chỉ lấy 4 phần thì ấy là NGHĨA.
 4. Đối với luật:
  Giữ mình như hoa sen hương thơm thanh khiết thì ấy là LIÊM.
 5. Đối với người:
  Trước sau như một, chân thành đối đãi thì ấy là TÍN.
 6. Từ tâm:
  Kính Thánh Hiền, thương người, thương vật thì ấy là NHÂN
  (nhân từ, nhân ái).
 7. Lúc không có tiền:
  Nếu biết siêng năng cần mẫn và chân thành giúp đỡ tha nhân thì tiền ắt
  sẽ đến. Đây được gọi là “ông trời ban thưởng cho người cần cù”.
 8. Lúc có tiền:
  Nếu có thể đem tiền cho đi thì người sẽ đến.
  Đây được gọi là “tài tán nhân tụ”.
 9. Lúc có người ở bên:
  Đem tình yêu thương cho đi thì sự nghiệp sẽ đến.
  Đây được gọi là “bác ái lĩnh chúng”.
 10. Khi sự nghiệp thành công:
  Nếu đem Trí tuệ cho đi thì hạnh phúc sẽ đến.
  Đây được gọi là “đức hành thiên hạ”.
  Không cho đi thì không nhận được, không mất thì không được.
  Bởi vì trái đất là hình tròn cho nên đối xử với người khác như thế nào thì
  người khác cũng sẽ đối xử với mình như thế ấy.
  Tuệ Tâm
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s