HOÀN THIỆN BẢN THÂN TỪ PHIỀN NÃO


Bạn phiền muộn, là do tâm hay chấp nhất và chưa đủ rộng lượng.
Bạn tức giận, là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng thì chưa
đủ bao dung
Bạn rầu rỉ, là do suy nghĩ chưa đủ tích cực
Bạn lo nghĩ, là do tâm trí chưa đủ thong dong
Bạn đau thương, là tại chí chưa đủ kiên cường
Bạn đố kỵ, là vì mình chưa đủ ưu tú..
Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường…
Mỗi loại phiền não đều bắt nguồn từ chính ta. Mỗi khi chúng xuất hiện,
là cơ hội để ta quay trở về quán sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết bản thân,
rồi nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, nhờ phiền não chúng ta hoàn thiện hơn
mỗi ngày.

 • Đôi khi nên cảm ơn Bùn
  Vì bùn đích thực cội nguồn của Sen..
  Đừng mong đời chẳng muộn phiền
  Mong ta đủ sức yếu hèn vượt qua.
  Tạ ơn giáo lý Phật đà
  Giữa đời thuận nghịch vẫn là thong dong…
  Như Nhiên
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s