HỌC CÁCH CHẤP NHẬN

 • Học cách chấp nhận rằng Hạnh phúc nào rồi cũng nhạt phai.
 • Học cách chấp nhận là Tình yêu không bao giờ Vĩnh cửu.
 • Học cách chấp nhận không nuối tiếc Quá khứ để sống cùng Hiện tại.
 • Học cách chấp nhận rằng Vật chất là phù du, có hôm nay rồi mai lại mất.
 • Học cách chấp nhận cuộc sống là muôn vàn Thử thách ta phải đương
  đầu.
 • Học cách chấp nhận rằng cho đi là mất mát, nhưng ngay sau đó sẽ đón
  nhận được hạnh phúc từ sự biết cho đi.
 • Học cách chấp nhận rằng mỗi Sai lầm trong cuộc sống là một bài học để
  giúp ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
 • Học cách chấp nhận một ngày nào đó vì cuộc sống ta cũng sẽ phải đứng
  vững một mình để Tranh đấu và Sinh tồn.
 • Học cách chấp nhận rằng Thất bại để có được Thành công.
 • Học cách chấp nhận là mọi vật chung quanh chúng ta cũng sẽ Thay đổi
  thì lòng dạ người ta cũng là như thế.
  Cuộc sống vốn không hoàn hảo và con người không mấy ai hoàn hảo trên
  đời.
  Biết bản chất cuộc đời là như vậy, biết cách chấp nhận mọi điều như vậy
  thì Bạn sẽ có Bản lĩnh sống an nhiên giữa đời nhiều sóng gió.
  TÂM NGÔN
  Chúc an lành
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s