CHIỀU SÂU CỦA SỰ TU HÀNH


Có một vị Phật tử rất thuần thành, mỗi ngày đều hái hoa trong vườn nhà
mình mang đến chùa dâng cúng Phật. Một hôm khi cô đang mang hoa tươi
đến cúng Phật, tình cờ gặp thiền sư từ giảng đường đi ra.
Thiền sư hoan hỷ nói:
“Con mỗi ngày đều chí thành mang hoa hương đến cúng Phật như thế, y
theo lời ghi: Người nào thường dùng hoa hương cúng Phật, đời sau sẽ được
quả báo tướng mạo xinh đẹp”.
Cô Phật tử rất vui đáp:
“Đây là việc nên làm, con mỗi ngày khi đến chùa lễ Phật, tự cảm thấy
trong tâm mát mẻ, giống như đã tẩy sạch hết các lỗi lầm. Nhưng về đến nhà
thì tâm khởi lên buồn phiền, vì gia đình chúng con ở giữa phố thị ồn ào thì
làm sao giữ được tâm thuần trong sáng thanh tịnh được.”
Thiền sư hỏi:
“Con dâng hoa tươi cúng Phật, chắc là con có chút hiểu biết về hoa. Bây
giờ thầy hỏi con, làm thế nào để giữ gìn cho hoa thường được tươi đẹp.”
Phật tử đáp:
“Phương pháp giữ cho đóa hoa tươi đẹp là mỗi ngày phải thay nước và
cắt bỏ một phần dưới của thân hoa, vì phần dưới thân ngâm trong nước nên
dễ bị hư thối, khi hư thối thì không hút được chất dinh dưỡng, dẫn đến hoa
mau héo tàn.
Thiền sư nói:
“Việc giữ gìn tâm trong sáng thanh tịnh cũng như thế. Hoàn cảnh sinh
hoạt của chúng ta cũng giống như nước trong bình. Chúng ta chính là hoa,
chỉ có thường xuyên thanh lọc thân tâm thanh tịnh sửa đổi tập khí và không
ngừng sám hối, tự kiểm điểm, cải thiện tật xấu, khuyết điểm, mới có thể thu
nhập được nhiều hạnh phúc an vui.
Phật tử nghe xong, hoan hỷ lễ tạ, nói:
“Cảm ơn thầy đã chỉ dạy. Hy vọng sau này con có cơ hội sống gần thầy,
được làm người tu thiền sinh hoạt trong thiền viện của thầy, được thưởng
thức tiếng chuông trống sớm khuya, yên tĩnh đọc lời kinh tiếng kệ.”
Thiền sư nói:
“Con hít vào thở ra mà Tâm Không Chấp Mắc Chuyện Đời là đọc kinh.
Tim đập mạch máu động là tiếng chuông, tiếng trống. Thân thể là thiền viện.
Hai tai nghe tỉnh giác là Bồ-đề.
Nếu con làm được như thế thì ở đâu cũng được an vui, hà tất phải đợi
đến được sinh hoạt ở thiền viện!?
Tỉnh Thức

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s