LÀM ÍT MUỐN ĐƯỢC NHIỀU


Có một người phàn nàn với một vị lão Hòa Thượng:
Thưa Thầy! Vì sao mà con cố gắng thế nào cũng không thành công?
Cũng niệm Kinh, làm việc thiện rồi mà số mệnh vẫn không thấy cải biến gì?
Lão Hòa Thượng:
Vậy, ta cho ông $5 có được không?
Người khách:
Tiền của Hòa Thượng con không dám lấy ạ!
Lão Hòa Thượng:
Ta là muốn ông làm giúp ta một việc.
Người khách:
Thưa Thầy, Thầy nói làm việc gì con cũng tuyệt đối làm tốt giúp Thầy.
Lão Hòa Thượng:
Ông hãy giúp ta mua một chiếc xe ô tô.
Người khách (giật mình hoảng hốt):
Thưa Thầy, $5 sao có thể mua xe ô tô được chứ!
Lão Hòa Thượng:
Ông biết $5 không mua được xe ô tô?
Thế nhưng mà trên đời này có rất nhiều người vắt hết óc để suy nghĩ làm
sao chỉ phải trả một chút thôi mà lại muốn đạt được rất nhiều thứ đấy!
Thành công nào cũng cần phải trả một cái giá nào đó. Khi mà chúng ta
chưa nỗ lực đủ, chưa trả giá đủ thì thành công sẽ không thể đến với chúng
ta.
Tuy nhiên, “cái giá phải trả cho sự thành công, lúc nào cũng rẻ hơn cái giá
phải trả cho sự tầm thường” phải không bạn!
Sưu Tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s