MANG THEO LÒNG CHÂN THÀNH

Tôi đã từng đọc đâu đó những dòng như thế này:

Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, sau mỗi ngã rẽ, người ta lại mất đi một vài người, thôi không đi chung nữa. Ở ngã rẽ mới, có những người mới, bước vào, đi cùng.

Chẳng mấy ai có được một người bạn đi chung với mình đến cuối chân trời, sau bao nhiêu khúc quanh, sau bao nhiêu ngã rẽ vẫn còn đi chung với nhau là quá khó.

Không thể mãi mang theo bên mình một người bạn, nhưng có thể mang theo bên mình lòng chân thành, thứ đã giúp mình biến một người xa lạ thành một người bạn ngày trước, ở khúc quanh mới, ở ngã rẽ mới, lòng chân thành mang theo đó lại biến một người xa lạ mới thành một người quen.

Mỗi ngày trôi qua, ta cất lại điều gì trong tim mình?

Ta để lại những gì trong tim người khác?

Ta gởi lại điều gì trên những nơi đã đi qua?

Ta đánh dấu một ngày đã sống bằng màu nào?

Bạn nói tôi nghe đi…

Đôi khi, chỉ cần nghe 1 lời chân thành giữa người với người thôi cũng thấy vui dù biết lời chân thành ấy không phải nói với mình.

Có đủ lòng chân thành tất sẽ có bình yên…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s