TÔN GIÁO NÀO TỐT NHẤT ?


Đây là một mẩu đối thoại ngắn với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà thần học
người Brazil, Leonardo Boff kể lại:
Tại một cuộc hội thảo bàn tròn về “Tôn giáo và tự do” có Đức Đạt Lai Lạt
Ma và tôi cùng tham dự. Lúc tạm nghỉ, tôi hỏi ngài vừa tinh nghịch vừa tò
mò:

 • “Thưa ngài, tôn giáo nào tốt nhất?”
  Tôi nghĩ ngài sẽ nói:
  “Phật giáo Tây tạng” hoặc “Các tôn giáo phương Đông, lâu đời hơn Kitô
  giáo nhiều”.
  Đức Đạt Lai Lạt Ma trầm ngâm giây lát, mỉm cười và nhìn vào mắt tôi…
  Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi biết đây là một câu hỏi ranh mãnh.
  Ngài trả lời:
 • “Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất. Là tôn
  giáo biến anh thành con người tốt hơn”.
  Để giấu sự bối rối của tôi trước một câu trả lời đầy khôn ngoan như thế,
  tôi hỏi:
 • “Cái gì làm tôi tốt hơn?”
  Ngài trả lời:
  “Tất cả những gì làm anh:
  • Biết thương cảm hơn;
  • Biết theo lẽ phải hơn;
  • Biết từ bỏ hơn;
  • Biết dịu dàng hơn;
  • Biết nhân hậu hơn;
  • Có trách nhiệm hơn;
  • Có đạo đức hơn”.
   “Tôn giáo nào biến anh thành như vậy là tôn giáo tốt nhất”.
 • Tôi thinh lặng giây lát, lòng đầy thán phục, ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến
  câu trả lời đầy khôn ngoan và khó phản bác.
  Ngài tiếp:
 • Tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay
  không. Điều thật sự quan trọng đối với tôi là thái độ cư xử của anh đối với
  người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng và đối với thế giới. Hãy
  nhớ rằng vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta. Quy luật của
  hành động (Action) và phản ứng (Reaction) không chỉ dành riêng cho vật lý,
  nó cũng được áp dụng cho tương quan con người.
  • Nếu tôi ở hiền, thì tôi gặp lành;
  • Nếu tôi gieo gió, thì tôi gặt bão.
 • Những gì ông bà nói với chúng ta là sự thật thuần túy. Chúng ta luôn
  nhận được những gì chúng ta làm cho người khác.
  Hạnh phúc không phải là vấn đề số mệnh. Đó là vấn đề lựa chọn”. Cuối
  cùng ngài nói:
  • “Hãy suy tư cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói;
  • Hãy ăn nói cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động;
  • Hãy hành xử cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen;
  • Hãy chú trọng thói quen vì chúng hình thành nhân cách;
  • Hãy chú trọng nhân cách vì nó hình thành số mệnh;
  • Và số mệnh của anh sẽ chính là cuộc đời của anh”.
 • Bởi vậy, không có tôn giáo nào cao trọng hơn Sự Thật.
  Nguồn: Sưu tầm
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s