ĐAU KHỔ LÀ CHẤT LIỆU QUÝ GIÁ

 • Tôi coi đau khổ như một phần của cuộc sống, một phần rất quan trọng.
  Làm sao tôi có thể học hỏi được điều gì nếu tôi không đau khổ? Nhưng tôi
  bình tĩnh mỗi khi tôi trải nghiệm nó. Ai có thể tin được rằng tôi lại đau khổ
  sâu sắc đến thế?
 • Tôi không nghĩ rằng cuộc đời không nên có đau khổ; tôi không nghĩ rằng
  tôi cần phải loại bỏ đau khổ; tôi cũng không cố gắng vượt qua đau khổ,
  nhưng tôi cố gắng biến đau khổ trở thành có ý nghĩa; tôi cố gắng thấu hiểu
  đau khổ một cách sâu sắc.
 • Không phản ứng, thì tôi không bị trầm cảm, lo lắng và bất an. Tôi chỉ hy
  vọng rằng tôi đủ trí tuệ để thấu hiểu đau khổ và cuộc sống.
  Mỗi khi tôi đau khổ cực cùng, tôi lại tiến thêm một bước về phía xa rời
  dính mắc. Nó dạy tôi buông bỏ …
 • Chết có phải là cái gì đó ghê gớm lắm không?
  Một ngày nào đó tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết, có thể chết ngay bây
  giờ. Chắc chắn 100% là tất cả chúng ta rồi sẽ chết.
  Biết điều đó, chúng ta phải sống thực sự trí tuệ và đừng hoang phí thời
  gian và sức lực vào những điều phù phiếm, vụn vặt, đừng mất công lo lắng
  và nghĩ ngợi những điều vô ích.
 • Cái chết thì không đến nỗi tệ thế đâu. Cái đau trong lúc chết mới thực
  là khó khăn. Bởi vì sự dính mắc nên chúng ta mới nghĩ cái chết là điều tồi
  tệ, vì khi chết chúng ta phải rời bỏ tất cả những gì mình yêu dấu.Tôi nghĩ
  chúng ta phải tự rèn luyện mình để chết với một trái tim bình yên, và biết
  cách rời bỏ tất cả những gì mình thương yêu, dính mắc.
  (Thiền sư: U Jotika)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s