CÂN NHẮC SỰ CHỪNG MỰC TRONG CUỘC SỐNG

 • Cháo nấu cần phải 3 phần gạo, 7 phần nước.
 • Trong xử sự cần 3 phần vì mình, 7 phần vì người.
 • Đối với bạn bè cần 3 phần nhận biết lỗi phải, 7 phần khoan dung.
 • Thưởng thức 1 cuốn sách cần đặt 3 phần ở văn chương, 7 phần ở chất
  lượng nội dung.
 • Đam mê việc đời cần 3 phần say, 7 phần tỉnh.
  3 phần… 7 phần… bất quá chẳng qua là cân nhắc về sự Chừng Mực trong
  cuộc sống.
 • Riêng đối với gia đình cần 5 phần yêu thương & 5 phần trách nhiệm.
  Sống có trách nhiệm mà không biểu hiện được yêu thương ra bên ngoài thì
  đó là trách nhiệm máy móc. Và sống có yêu thương nhưng không tròn trách
  nhiệm thì dễ là .. sự yêu thương..”hư tình giả ý” bề ngoài..
  Sống trong hồng trần đầy bụi nhơ bẩn, chẳng ai có thể thập toàn thập mỹ,
  thời gian cứ sẽ phủ bụi không ngừng. Nhìn được là sách, đọc được lại là cả
  thế giới. Pha được gọi là trà, nhưng để hiểu được lại là cuộc sống (trà đạo)
 • Cuộc sống thật giống như một chuyến lữ hành đơn trình, chỉ có đi mà
  không có khứ hồi. Không có tập diễn và tua lại, mỗi một cảnh diễn đều là
  trực tiếp diễn & phát.
  Vậy thì, hãy cảm ơn người nào đó đang cho bạn cảm giác thống khổ!
  Bởi vì về sau này, đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt hiểu ra được Nhân quả
  vì sao lại đã an-bài như thế? Tại sao điều ấy đã khiến cuộc-sống của bạn càng
  có ý-nghĩa, và càng thêm tốt-đẹp. Sống chung đụng trong đời, có thể xem
  nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì phiền muôn sẽ chạy cách xa bạn bấy
  nhiêu…
  Tiếng Lòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s