THÁNG RỘNG NĂM DÀI Ư !?


Trong vòng quay năm tháng của thời gian, có những người chia xa rồi
mình cứ ngỡ lần sau sẽ gặp lại; có những việc, mình cho rằng vẫn cứ thế mà
tiếp tục. Nhưng rồi chỉ trong sát na bạn quay lưng đi, rất nhiều thứ bỗng trở
thành lần cuối.
Hôm nay mặt trời lặn, ngày mai mọc lại đã có nhiều thay đổi, huống chi
thế sự không ngừng luân chuyển. Vì thế mà có những bất cẩn lỡ lầm ngỡ
còn lần sau, nhưng rồi chờ mãi, không sao tìm được cơ hội để bù đắp.
Sai lầm lớn nhất của chúng ta là luôn cảm thấy mình còn nhiều thời gian.
Nhìn thấy tháng ngày tiếp nối, ngỡ thời gian là thứ mình có thể tính toán
được. Ngỡ còn rất nhiều ngày mai để giải quyết vấn đề, để gặp gỡ những
người hôm nay chưa kịp gặp.
Nhưng chúng ta quên rằng thời gian chỉ có trôi qua mà không bao giờ
quay lại; quên rằng trên đời có những ân tình không cách gì đền đáp; quên
rằng kiếp người vốn rất ngắn ngủi, mạng sống lại quá mong manh; quên
mất cuộc đời vốn không có gì là vĩnh viễn.
Người đến kẻ đi trong nhân gian, cái gọi là “tháng rộng năm dài” thật ra
không hề dài. Việc mình nghĩ đã rất chắc chắn, trong tích tắc vẫn có thể biến
mất bởi sự vô thường. Một vài tâm nguyện nếu để lỡ làng, có khi muôn kiếp
về sau vẫn không thể gặp lại.
Trong trăm ngàn sự chờ đợi của thế gian, gần nhất vẫn là sự kỳ vọng và
ngày mai; trong muôn vạn lời nói dối của cuộc đời, lớn nhất chính là “tháng
rộng năm dài”. Chúng ta cứ ngỡ tương lai còn rất dài, nhưng ai chắc được
ngày mai và đời sau, cái nào đến trước?
Cho nên, đừng tin vào câu nói “tháng rộng năm dài”. Tháng có thể rộng,
năm có thể dài, nhưng không phải dành cho tất cả chúng ta. Cũng đừng quá
chờ đợi gì ở cuộc sống vô thường này.
Nhân khi mặt trời còn tỏ rạng, gió thổi còn mát mẻ, sức khỏe còn cho
phép, tranh thủ thực hiện những việc mình muốn làm, yêu thương người
mình muốn yêu, gặp gỡ người mình muốn gặp, vì thời gian qua rồi sẽ không
bao giờ trở lại.
(Suối Thông biên dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s