TÂM và TRÍ

 1. Chỉ có một cuốn sách đáng đọc nhất, đó là tâm của chính mình.
 2. Đức Phật dạy chúng ta hãy vất bỏ tất cả những gì làm tâm ta đau
  khổ trong khi hành thiền. Phiền não đau khổ, chứ không phải tâm đau
  khổ. Chúng ta chẳng biết cái gì là tâm, cái gì là phiền não. Những gì
  không làm ta thỏa mãn thì ta không muốn gặp. Cuộc sống của chúng
  ta chẳng khốn khổ gì! Cái khốn khổ ở đây là không thỏa mãn, không
  hài lòng với cuộc sống. Thật vậy, chỉ có phiền não khốn khổ mà thôi.
 3. Thế gian đang ngùn ngụt cháy. Trong sự nóng bỏng này, tâm thay
  đổi từ yêu sang ghét. Biết cách làm cho tâm an tịnh tĩnh lặng sẽ đem
  lại lợi ích lớn lao cho thế gian.
 4. Nếu tâm bạn an lạc hạnh phúc thì ở nơi nào bạn cũng an lạc hạnh
  phúc. Khi trí tuệ khai nở trong tâm bạn thì bất kỳ nơi nào bạn nhìn
  đến cũng đều là chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi, chẳng khác chi một
  khi đã biết đọc chữ thì ở đâu bạn cũng có thể đọc chữ được.
 5. Nếu bạn cảm thấy không hài lòng ở một nơi, bạn sẽ cảm thấy
  không hài lòng ở mọi nơi. Chẳng có nơi nào bên ngoài làm bạn khó
  chịu. Nơi khó chịu nằm bên trong bạn.
 6. Hãy nhìn vào tâm mình. Người mang vật nặng chẳng thấy gì,
  nhưng người ngoài nhìn vào thấy nặng. Vất bỏ mọi vật, buông bỏ tất
  cả, bạn sẽ nhẹ nhõm.
 7. Tâm vốn an tịnh tĩnh lặng. Khi tâm ra khỏi an tịnh tĩnh lặng thì
  bất an rối loạn sẽ nhảy vào. Khi nhìn thấy được bất an rối loạn này thì
  an tịnh tĩnh lặng sẽ trở về.
 8. Phật giáo là đạo của tâm. Thế thôi! Người nào đào luyện tâm,
  người đó thực hành Phật giáo.
 9. Khi đèn mờ, bạn không thể thấy màng nhện giăng ở góc phòng,
  nhưng lúc đèn sáng bạn có thể thấy rõ ràng để quét sạch đi. Cũng vậy,
  khi tâm trong sáng bạn sẽ thấy rõ phiền não để khử trừ.
 10. Huấn luyện tâm không giống như huấn luyện cơ thể. Muốn cơ
  thể mạnh phải bắt cơ thể vận động, nhưng muốn tâm mạnh phải giữ
  tâm đứng yên.
 11. Vì không nhìn thấy chính mình nên người ta làm mọi điều sai
  lầm. Họ không nhìn vào chính tâm mình. Khi sắp làm điều gì sai quấy,
  họ nhìn trước, ngó sau xem thử có ai nhìn thấy không:
  Mẹ mình thấy không? Chồng mình thấy không? Vợ mình thấy không?
  Con mình thấy không? Nếu không ai thấy, họ vội làm ngay. Đó là họ tự
  nhục mạ chính mình. Có một điều họ quên mất là chính họ cũng đang
  nhìn thấy họ đấy!
 12. Hãy dùng tâm để nghe giáo pháp, đừng dùng tai.
 13. Chiến đấu với phiền não là chiến đấu bên trong. Dùng bom đạn
  súng ống để đánh nhau là chiến đấu bên ngoài. Chiến thắng kẻ khác là
  đường lối của thế gian. Chiến thắng chính mình là đường lối của giáo
  pháp. Chúng ta không chiến đấu để chống lại ai cả mà chiến đấu để
  chinh phục chính tâm mình, kiên trì chống lại mọi tình cảm xung động
  của chính mình.
 14. Nước mưa đến từ đâu? Nó đến từ những nguồn nước dơ bẩn
  trên mặt đất và bốc hơi mà thành. Thật kỳ lạ làm sao? Đối với phiền
  não, tâm bạn cũng có thể làm được như vậy, nếu bạn để nó làm.
 15. Đức Phật dạy chúng ta hãy xét đoán chính mình mà đừng xét
  đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu thế nào đi nữa. Đức Phật chỉ chỉ cho ta
  con đường và nói: “Chân lý là như vậy đó”.
  Tâm ta có được như vậy không?
  Chẳng Có Ai Cả
  Tác giả: Ajahn Chah
  Dịch giả: Khánh Hỷ
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s