LỜI KINH TRONG LÒNG BÀN TAY – 03

“Người nào thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, đó là
người biết tự thương bản thân. Dù họ luôn nói không quan tâm đến bản thân,
không lo lắng cho bản thân, nhưng chỉ những người này mới thực sự đang tự
thương lấy mình.”
Không ai có thể đem những toan tính không thiện, đem những việc làm
không thiện mà bảo vệ được bản thân mình khỏi những bất an, vì ngay lúc đó,
kẻ ấy đã đặt mình đứng giữa bất an rồi. Lo sợ, hoang mang, dằn vặt, vì không
biết khi nào hậu quả của hành động không thiện đó sẽ quay trở lại với mình.
Khi không còn lớp vỏ bảo vệ, cây xanh sẽ chết; khi không còn những suy nghĩ
thiện và việc làm thiện bảo vệ mình, chúng ta xem như cũng chẳng khác gì đã
chết đi.
Khi đem những điều không thiện để bảo vệ mình thì cũng đồng nghĩa với việc
sẽ làm tổn thương đến một ai đó.
Nói một lời chân thành, làm một việc tử tế đôi khi rất khó, khó vì con người
vẫn luôn rất thích chiều chuộng những cảm xúc ngay hiện tại của mình, đang
buồn trong lòng, đang bực trong người, việc tử tế thôi hãy để ngày mai tính;
ngày mai lại có rắc rối của ngày mai.
Bình yên trong cuộc sống thường đến từ những việc tử tế mà chúng ta không
muốn làm như vậy.
Đôi khi, phải nhận lại những đớn đau từ những việc làm bất thiện chúng ta
mới biết cách bảo vệ bản thân mình thế nào cho đúng.
Bất an trong cuộc sống chưa bao giờ có thể tồn tại nếu không có sự tham gia
của chúng ta, góp vào đó một chút bất thiện trong suy nghĩ, lời nói, việc làm.
Bất an như một tấm vải mà tâm bất thiện của con người đã dệt nên nó, mỗi
ngày một rộng lớn thêm.
Lương thiện trong suy nghĩ sẽ tạo ra bình yên, lương thiện trong lời nói sẽ
tạo ra ấm áp, lương thiện trong việc làm sẽ tạo ra tình thương.
Người ngày mới an.
VÔ THƯỜNG

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s