VỚI NGƯỜI KHÔNG CÓ GÌ HẾT, LÀM SAO TẶNG QUÀ

“How to Give, for the Person Who Has Nothing”
Một hôm, một người rất nghèo tới vườn Jeta Grove, nơi trú xứ
của Đức Phật và chư tăng. Người này tới xin gặp Đức Phật, trình
bày rằng người này nghèo đã trọn đời rồi, từ khi sinh ra, nghèo cả
những khi làm việc rất cực nhọc. Bây giờ người này muốn cúng
dường Phật-Pháp-Tăng để có phước, nhưng lại không có gì hết.
Đức Phật nói rằng, ngay cả khi một người nghèo mạt hạng,
người đó vẫn có thể cúng dường. Đó là 7 cách cúng dường mà
không tốn kém gì.

 • Cách thứ nhất là thái độ khi gặp người khác, hãy mỉm cười,
  hoan hỷ, thân thiện, từ ái.
 • Cách thứ nhì là luôn luôn nói lời dịu dàng, lời tử tế, với bất kỳ
  ai và về ai, dù trước mặt hay vắng mặt họ.
 • Cách thứ ba là luôn luôn suy nghĩ với tâm từ bi về tất cả những
  người gặp trong đời.
 • Cách thứ tư là dùng mắt sáng của mình giúp người mắt kém,
  hãy dẫn người mắt kém đi đúng hướng.
 • Thứ năm, giúp người khác với sức khỏe của bạn. Những việc
  cần thể lực, như mang, vác, xách… bạn có thể giúp người khác.
 • Thứ sáu, bày tỏ lòng tôn trọng mọi người chung quanh và tất
  cả những người khác.
 • Thứ bảy là yêu thương và chăm sóc những người đang cần
  giúp đỡ, và cả những sinh vật khác.
  Trong một nơi khác, Đức Phật giảng về Kinh Metta Sutta. Và
  hiển nhiên là, khi bạn sống đúng tinh thần bài kinh này, đó chính
  là quà tặng lớn nhất bạn có thể trao cho tất cả thế giới này.
  Trích dịch:
  “…Hãy tu tâm yêu thương vô bờ bến hướng về tất cả chúng
  sinh, y hệt như người mẹ bảo vệ đứa con duy nhất của bà bằng
  chính sinh mạng của bà.
  “Hãy chiếu sáng ngời tình yêu thương vô bờ bến này hướng về
  toàn thể thế giới – các cõi trên, coi dưới và khắp các phương hướng
  cõi này – không ngăn che, không chút sân hận, không chút bực dọc.
  “Trong khi đứng, trong khi đi, trong khi ngồi, trong khi nằm, hễ
  tỉnh thức, hãy luôn luôn quán sát [chiếu sáng] tâm yêu thương này.
  Như thế là Sống Thánh Hạnh…”
  Vâng. Đúng vậy. Sống như thế, chính là món quà đẹp nhất
  chúng ta có thể tặng, không chỉ trong mùa lễ này, mà cũng là cho
  trọn năm, trọn tháng, trọn tuần, trọn ngày, và trong từng khoảnh
  khắc.
  Nguyên Giác

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s